EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page
משחקי רצפה
משחקי רצפה
משחקי רצפה ים יבשה
משחקי רצפה
משחקי רצפה
משחקי רצפה קנגורו
משחקי רצפה ארץ עיר
20191223_062524
20191223_062501
משחקי רצפה ים יבשה
20191222_205322
משחקי רצפה ים יבשה
משחקי רצפה ארץ עיר
משחקי רצפה ים יבשה
משחקי רצפה ארץ עיר
משחקי רצפה ים יבשה
משחקי רצפה
משחקי רצפה
ציורי רצפה
גלויה - ציורי חוץ
DSC_0587
DSC_0295
DSC_0982

משחקי רצפה  

משחקי רצפה שצוירו בבתי ספר שונים בכדי להעשיר את הפסקות הילדים ולהוסיף צבע ויופי לחצר בית הספר

bottom of page