EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page

פיסול סביבתי

20190611_191247.jpg

פסיפס

פרויקטים קהילתיים 

20180401_071701.jpg

ציור

ציור קהילתי, ציור על מקלטים,

ציורי חימר ושמן 

11709696_838231659602121_140527607998268
bottom of page