EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page
פיסול מחומרים ממוחזרים
פיסול סביבתי
פיסול מחומרים ממוחזרים
פינגווינים
פיסול סביבתי
פסל של פינגווין
פיסול מחומרים ממוחזרים

ספסל פינגווינים  - פיסול סביבתי בבית ספר גוונים בעפולה

פרויקט פיסול סביבתי שנעשה בשיתוף הילדים של בית ספר גוונים ומקשט את חצר בית הספר. היופי בפיסול סביבתי מעבר לתוצאה הססגונית הוא תהליך הבנייה שמשלב בתוכו חומרים זמינים כמו צמיגים ופסולת פלסטיק ומעניק לילדים גם מקום ישיבה אך חשוב מכך תחושת יצירה ואכפתיות סביבתית. 

bottom of page