פעילות קהילתית
ציור קיר משותף
ציור קיר משותף
ציור קיר משותף
ציורי קיר

ציור קהילתי בכמון  

עבודה משותפת של כל קהילת כמון במסגרת פעילות יום העצמאות בישוב