EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page

ספסלי פנטזיה

פיסול סביבתי | קרית גת

היופי בפיסול סביבתי מעבר לתוצאה הצבעונית ותהליך הבנייה שמשלב בתוכו חומרים זמינים כמו צמיגים ופסולת פלסטיק הוא הוורסטיליות והגמישות שסוג הבנייה הזה מאפשר

bottom of page