EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page

כדור הארץ

פיסול סביבתי | עין תמר

בכניסה לישוב עין תמר השוכן בקצהו הדרומי של ים המלח בנינו אני ותושבי המקום את כדור הארץ. הרעיון היה להשתמש בפסולת פלסטיק מן השדות הסמוכים ולהשתמש בזה כמילוי לכדור, וכך היה.. החקלאים הביאו פסולת, אנשים הגיעו, היה כיבוד ומוזיקה וביחד בנינו לנו כדור ארץ נהדר

bottom of page