EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page

ותודה על הדגים

פיסול סביבתי | קיבוץ יסעור

הדרקון יושב ומשקיף מגרש המשחקים בחצר וספסל הפרחים ממוקם בצל על מנת לאפשר פינת ישיבה נעימה למנוחה ומפגש.

bottom of page