EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page

הספסל של חרוב

פיסול סביבתי במרכז קליטה | באר שבע

פרויקט פיסול סביבתי במרכז הקליטה חרוב בבאר שבע. המרכז
הוא מרכז קליטה לעולי אתיופיה וצוות המרכז ביקש ליצור פינת ישיבה גדולה בתוך מתחם גינת הירק המפוארת שבמרכז.

bottom of page