EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page

דרקון באמצע המדבר

פיסול סביבתי | נאות הכיכר

פיסול סביבתי שנעשה בשיתוף הקהילה של נאות הכיכר. מה שמיוחד בדרקון הזה מלבד גודלו זה שהתבקשתי להכניס בו גם אלמנט של משחק עם קול ולכן למעשה עובר צינור לאורך הדרקון שניתן להעביר בו קולות

bottom of page