EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page

לחנה שאהבה את הים

ספסל משקיף לים | בוסתן הגליל

לחנה שאהבה את הים

יוסי רצה להנציח את זכרה של אשתו האהובה. כאשר תוכנן פרויקט קהילתי של פיסול סביבתי על חוף הים של בוסתן הגליל, זה נראה כהזדמנות מצוינת ולתכנון המקורי הוספנו שלושה ספסלים המשקיפים לים שאותו חנה אשתו אהבה במיוחד, וזה גם הכיתוב שביקש יוסי לכתוב

bottom of page