EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page
20220614_011636
פיסול סביבתי באשרת
פיסול סביבתי באשרת
פיסול סביבתי באשרת

ספסל זכרון באשרת

  ספסל לזכרה של לבנה, אמן האהובה של של שתי בנותיה המתגוררות ביישוב אשרת. הן ביקשו להנציח את זכרה בספסל צבעוני אשר משולבים בו עציצים בנויים כך שניתן לשתול צמחים שאמן אהבה כל כך 

bottom of page