EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page
ספסלים מוזיקליים -פיסול סביבתי
ספסלים מוזיקליים -פיסול סביבתי
ספסלים מוזיקליים -פיסול סביבתי
ספסלים מוזיקליים -פיסול סביבתי
ספסלים מוזיקליים -פיסול סביבתי
ספסלים מוזיקליים -פיסול סביבתי
ספסלים מוזיקליים -פיסול סביבתי

ספסלים מוזיקליים

בית הספר עמי אסף בדימונה הוא בעל אוריינטציה אומנותית. מנהלת בית הספר ביקשה ספסלים הקשורים למוזיקה.

שמחתי מאד להענות לבקשתה ויצרתי ספסלים בהשראת כלי נגינה

היופי בפיסול סביבתי מעבר לתוצאה הססגונית הוא תהליך הבנייה שמשלב בתוכו חומרים זמינים כמו צמיגים ופסולת פלסטיק ומעניק לילדים גם מקום ישיבה אך חשוב מכך תחושת יצירה ואכפתיות סביבתית

bottom of page