EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
 
פסל סביבתי מבוץ
פסל סביבתי מבוץ
פסל סביבתי מבוץ
פסל סביבתי מבוץ
פסל סביבתי מבוץ

אווירון

העבודה בבית ספר גליל הייתה מרגשת מאד. כאשר פנה אלי דן המורה לאקולוגיה וקיימות (כן כן יש להם כזה) לעשות שם פרוייקט פיסול סביבתי היה לנו ברור שני דברים, אחד זה שהילדים חייבים להיות מעורבים בתכנון והשני שהעבודה חייבת לכלול בוץ! אדמה היא החומר הבסיסי ביותר ומשחר הימים משתמשים בה לבנייה כך שלשלב אותה בספסל זה תענוג אמיתי. החיסרון היחידי בעבודה עם אדמה הוא הצורך לחכות לייבוש מלא דבר הלוקח לפחות שבוע (תלוי במזג האוויר). במקרה הזה לא היה לחץ של זמן כך שיכולנו להתענג על הבוץ. הילדים כמובן שמחו מאד לערבב ולבנות  ובשבילי לאפשר להם מגע עם חומר חי וטבעי בניגוד לשפע המסכים בעולמם זה דבר נפלא.

תלמידי בית הספר הגיעו ביניהם לאחר תהליך של בחירות למסקנה שהם רוצים דגם של אוירון. יחד תכננו את הקונסטרוקציה כך שתווצר פינת ישיבה נעימה. השתמשנו גם בצמיג טרקטור ישן שהיה מונח בפינת גן המשחקים הקטן בו בנינו את הספסל. בחרתי בצבעים שמחים שיתאימו לחצר בית ספר ולאוירה של משחק. התלמידים היו שותפים בצביעת גוף המטוס והכנפיים ואת העיטורים שדרשו עבודה מדויקת יותר עשיתי בעצמי