אריה
פסל אריה
אריה
אריה

פסל אריה במרכז הקליטה נורית בבאר שבע

במרכז הקליטה חיפשו חיה שתתחבר לתושבי המרכז אשר הגיעו מאתיופיה.. אריה היתה הבחירה הברורה