EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
top of page
ספסל אקולוגי
פיסול סביבתי
פיסול סביבתי
פיסול סביבתי
ספסל צמיגים בבאר שבע
ספסל צמיגים
פיסול סביבתי
ספסל אקולוגי
ספסל אקולוגי
ספסל אקולוגי
ספסל אקולוגי
ספסל אקולוגי
פיסול סביבתי
ספסל אקולוגי
ספסל אקולוגי

זוג ספסלים במרכז קליטה בבאר שבע

פרויקט פיסול סביבתי במרכז הקליטה. המרכז הוא מרכז קליטה לעולי אתיופיה.  

הדרקון יושב ומשקיף מגרש המשחקים בחצר וספסל הפרחים ממוקם בצל על מנת לאפשר פינת ישיבה נעימה למנוחה ומפגש. 

היופי בפיסול סביבתי מעבר לתוצאה הססגונית הוא תהליך הבנייה שמשלב בתוכו חומרים זמינים כמו צמיגים ופסולת פלסטיק ויוצר מקום ישיבה אך חשוב מכך תחושת יצירה ואכפתיות סביבתית

bottom of page